Usvojen Pravilnik o tarifi

Usvojen Pravilnik o tarifi

Generalni direktor Momentuma doneo je 28. juna 2018. godine novi Pravilnik o tarifi koji je dostavljen i Komisiji za hartije od vrednosti, a čija primena počinje 4. jula kada je objavljen na sajtu investicionog društva.
O PROFITIMA BANKARSKOG SEKTORA

O PROFITIMA BANKARSKOG SEKTORA

O PROFITIMA BANKARSKOG SEKTORA Banke imale najveći profit od izbijanja krize „Banke su u prošloj godini ostvarile rekordan profit od pretkrizne godine u ukupnom iznosu od oko 500 miliona evra, ali ne po osnovu svoje osnovne delatnosti, prikupljanja depozita i...
Usvojen Pravilnik o tarifi

Preuzeti klijenti Galenika brokera

Momentum Securities postigao je sporazum o preuzimanju portfelja klijenata investicionog društva Galenika broker koje prestaje sa radom. Svi klijenti investicionog društva Galenika broker, koji do 11. juna 2018. godine nisu samostalno odabrali novu brokersku kuću, po...
O KAMATAMA NA ŠTEDNJU I ULAGANJU NOVCA

O KAMATAMA NA ŠTEDNJU I ULAGANJU NOVCA

O KAMATAMA NA ŠTEDNJU I ULAGANJU NOVCA Gde je najbolja kamata na štednju? Gde uložiti novac, kako tim ulaganjem zaraditi što više i na koji način biti siguran da novac neće „propasti“ najčešće su dileme svih onih koji imaju neki višak kapitala za...