Biografija

Ilija Protić ima više od 15 godina profesionalnog iskustva u različitim oblastima investicionog menadžmenta počevši od: brokerskih poslova, investicionog bankarstva, upravljanja imovinom – AO/ALM, do treasury poslova. Od 2001. godine Ilija svoju bogatu karijeru gradi radeći u renomiranim finansijskim institucijama – investicionim društvima (brokersko-dilerska društva, banke, društva za upravljanje investicionim fondovima) gde je obavljao poslove na različitim organizacionim nivoima uključujući i najviše rukovodeće funkcije.

Ilijine oblasti posebne ekspertize i interesovanja su globalna tržišta kapitala, upravljanje imovinom i rizicima, ekonomske analize i njihova primena na portfolio menadžment, akcije, obveznice i instrumenti zaštite o rizika.

Momentumovom timu se pridružio 2020. godine gde je preuzeo zaduženja vezana za unapređenje prodajne i trgovačke infrastrukture i investicionih aktivnosti kompanije. Posebno je zadužen za širenje poslovanja kompanije na nove usluge kao što je to uspostavljanje i pozicioniranje individualnog upravljanja imovinom.

Ilija je 2000. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Bankarstvo, finansije i osiguranje i kasnije se dodatno profesionalno usavršavao.

Članstva i licence: Nosilac je CFA čartera, član CFA Instituta i jedan od 54. osnivačkih članova CFA Društva u Srbiji, a poseduje i brokersku licencu Komisije za hartije od vrednosti.