Biografija

Milica Radenović radi na poziciji asistenta brokera od 2019. godine gde obavlja pripremne poslove za ispostavljanje klijentskih naloga i obezbeđuje efikasno saldiranje berzanskih transakcija.

Pre nego što se pridružila Momentum Securities timu radila je na poziciji asistenta na predmetu Marketing i principi marketinga na Fakultetu za evropski biznis i Marketing na Evropskom univerzitetu na kojima je obavljala pripreme, držala predavanja i konsultacije. Radila je i na unapređenju promocije i vođenju društvenih mreža fakulteta.

Milica Radenović je diplomirala 2019. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, stekavši zvanje diplomiranog ekonomiste u oblasti Trgovinskog menadžmenta i marketinga.