Usvojen Pravilnik o tarifi

Usvojen Pravilnik o tarifi

Generalni direktor Momentuma doneo je 28. juna 2018. godine novi Pravilnik o tarifi koji je dostavljen i Komisiji za hartije od vrednosti, a čija primena počinje 4. jula kada je objavljen na sajtu investicionog društva.

Usvojen Pravilnik o tarifi

Preuzeti klijenti Galenika brokera

Momentum Securities postigao je sporazum o preuzimanju portfelja klijenata investicionog društva Galenika broker koje prestaje sa radom. Svi klijenti investicionog društva Galenika broker, koji do 11. juna 2018. godine nisu samostalno odabrali novu brokersku kuću, po...

Usvojen Pravilnik o tarifi

Početak rada beogradske filijale

Nakon osnivanja filijale u Beogradu i dobijanja neophodnih dozvola, ova podružnica investicionog društva Momentum Securities otpočela je sa radom na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10g/412, Novi Beograd. Ovim putem investiciono društvo Momentum Securities nastoji da...

Momentum Securities veliku pažnju posvećuje nastupima u pisanim i elektronskim medijima, bilo da su u pitanju masovni mediji ili specijalizovani portali koji prate zbivanja na domaćem finansijskom tržištu, kao što su: