Media centar

O BESPLATNIM AKCIJAMA I DIVIDENDI OD AERODROMA

Građanima od Aerodroma po 1.468 dinara

Građani Srbije od koncesije Aerodroma „Nikola Tesla“ mogu da računaju da će dobiti 14,6 evra bruto po akciji, odnosno 12,4 evra neto (1.468 dinara), po odbitku poreza. U slučaju da niste prodali besplatne akcije, kao ni podizali novac od dividendi sada možete da očekujete 11.335 dinara.