Media centar

O KAMATAMA NA ŠTEDNJU I ULAGANJU NOVCA

Gde je najbolja kamata na štednju?

Gde uložiti novac, kako tim ulaganjem zaraditi što više i na koji način biti siguran da novac neće „propasti“ najčešće su dileme svih onih koji imaju neki višak kapitala za ulaganje.