Media centar

O VREDNOVANJU DRŽAVNE TELEKOMUNIKACIONE KOMPANIJE

Telekom ne može da dobije Telenorovu cenu

Preračunato, naša kompanija vredi od 1,7 do 1,9 milijardi evra, što znači da za državni paket može da se dobije najviše 1,1 milijarda evra, ili i manje od toga.