Media centar

Nakon osnivanja filijale u Beogradu i dobijanja neophodnih dozvola, ova podružnica investicionog društva Momentum Securities otpočela je sa radom na adresi Bulevar Mihajla Pupina 10g/412, Novi Beograd.
Ovim putem investiciono društvo Momentum Securities nastoji da kvalitetnije odgovori na potrebe sve većeg broja klijenata iz Beograda.