Šta je E-Client Trader

E- Client je onlajn platforma koju smo razvili kako bismo našim klijentima omogućili jednostavnu, brzu i sigurnu uslugu posredovanja u trgovanju hartijama od vrednosti.

Neke od pogodnosti koje donosi E-Client Trader

 • Olakšano slanje naloga za trgovanje brokeru u realnom vremenu
 • Pojednostavljen uvid u evidenciju svih ranije poslatih naloga i ranije izvršenih transakcija
 • Lako dostupan uvid stanja računa hartija od vrednosti i novca
 • Osnovne tržišne informacije o instrumentima kojima se trguje preko E-Client Trader platforme

Šta treba da znam o trgovanju na E-Client Trader platformi?

 • Ko i kako može dobiti pristup Momentum Securities E-Client Trader platformi?

  E- Client Trader Platforma je namenjena isključivo našim klijentima i jedino oni imaju pristup.

 • Kako da otvorim nalog?

  Pozovite nas ili nam pošaljite mejl kako biste postali naš klijent i dobili bliže informacije o našim uslugama i uslovima poslovanja .

  Zaključite ugovor danas i već sutra možete trgovati hartijama od vrednosti na tržištima širom sveta.

  Kontaktirajte nas:

  +381 21 67 28 700
  +381 11 63 01 117

  office@momentum.rs


 • Koja tržišta su mi dostupna?

  Kada je reč o dostupnim tržištima na kojima se može trgovati, E-Client Trader pored domaćeg obezbeđuje i globalnu pokrivenost .

  Tržišta koje E- Client Trader pokriva: Severna Amerika (New York, Toronto...), Evropa (Frankfurt, Paris, Amsterdam, Beč, Beograd...) Azija (Hongkong, Tokio...) i Australija (Sidnej...).

  Ne vidite tržište koje vas zanima?

  Informaciju o dostupnosti konkretnog tržišta u svakom momentu možete proveriti slanjem upita na naš email: office@momentum.rs ili pozivom na kontakt telefone: 021 67 28 700, 011 63 01 117.

 • Kako se obavlja trgovanje na domaćim, a kako na stranim tržištima kapitala?

  Momentum Securities svojim klijentima omogućava pristup domaćem tržištu neposredno, kao član Beogradske berze i preko renomiranih globalnih posrednika, poput Erste Group Bank, sa sedištem u Beču, za strana tržišta.

  Trgovanje u realnom vremenu

  Sa svim svojim partnerima komuniciramo putem FIX protokola (Financial Information eXchange), što omogućava da se procesi u trgovanju odvijaju u realnom vremenu.

 • Koliko je sigurno trgovanje preko E-Client Trader platforme?

  Momentum Securities je brokersko dilersko društvo registrovano u Srbiji koje posluje sa dozvolom i pod kontrolom je domaće Komisije za hartije od vrednosti. Svi procesi koji se odvijaju putem naše platforme za trgovanje su usklađeni za relevantnom zakonskom regulativom.

  Sa tehničkog aspekta, sigurnost korisnika koji pristupaju veb aplikaciji je dvostepena. Obezbeđena je najpre putem korisničkog imena i lozinke, koju svaki korisnik formira. Kada klijent pristupi serveru, sistem generiše poseban token na serveru koji je neophodan za svaku dalju aktivnost u programu. Bilo koji drugi način pristupa preko bilo kojeg eksternog klijenta bez tog tokena nije moguć. Saobraćaj na relaciji klijent - server je kriptovan pomoću sertifikata na serveru (https).

 • Kome mogu da se obratim ukoliko imam pitanja u vezi sa korišćenjem E-Client Trader platforme?

  Naš stručni tim vam stoji na raspolaganju svakog radnog dana od 09:00 do 22:00h. U neposrednom razgovoru sa našim brokerima možete dobiti sve potrebne informacije, od tehničke pomoći u vezi sa platformom do tržišnih informacija o berzama i hartijama od vrednosti širom sveta.
  Naši brokeri su vam na raspolaganju putem telefona: +381 11 630 11 17 i +381 21 67 28 700 ili email-a: office@momentum.rs

 • Koji jezik dominira u komunikaciji sa klijentima?

  Svi dokumenti, potvrde i obaveštenja su prevashodno pisani na srpskom jeziku i prilagođeni zahtevima domaće zakonske i poreske regulative.
  Sva dokumenta su raspoloživa i na engleskom jeziku.