Sa nama je sigurno.

Momentum Securities je od svog osnivanja član Centralnog registra hartija od vrednosti, član Beogradske berze, koji su nadležni za kontrolu rada brokersko-dilerskih društava,  kao i Fonda za zaštitu malih investitora koji organizuje i kojim upravlja Agencija za osiguranje depozita. Ovlašćeni smo učesnik i aukcijske platforme Trezora.  Inostranim tržištima pristupamo posredstvom renomiranih poslovnih partnera.