Sa nama je sigurno.

Momentum Securities je od svog osnivanja član Centralnog registra hartija od vrednosti, član Beogradske berze, koji su nadležni za kontrolu rada brokersko-dilerskih društava,  kao i Fonda za zaštitu investitora. Ovlašćeni smo učesnik i aukcijske platforme Trezora.  Inostranim tržištima pristupamo posredstvom renomiranih poslovnih partnera.

Poslujemo odgovorno i vodeći računa o  interesima naših klijenata. Nastojimo da kontinuirano unapređujemo procese koji se odnose na kvalitet pružanja usluga, svesni činjenice da je način na koji se dolazi do cilja podjednako važan kao i krajnji rezultat.

Na ovoj stranici možete preuzeti sva relevantna dokumenta koja će vas bliže upoznati sa opštim uslovima poslovanja, kao i našim poslovnim politikama.