Generalni direktor Momentuma doneo je 28. juna 2018. godine novi Pravilnik o tarifi koji je dostavljen i Komisiji za hartije od vrednosti, a čija primena počinje 4. jula kada je objavljen na sajtu investicionog društva.