Nakon što su početkom avgusta razočaravajući rezultati za 2Q oborili vrednost akcija NIS-a (NIIS) usledio je gotovo kontinuirani uzlazni trend koji je akcije kompanije vinuo na nivoe viđene pred presek za ovogodišnju rekordnu dividendu. Ovome su u izvesnoj meri doprineli solidni rezultati u 3Q, ali pre svega skromna likvidnost na akciji koja je ključnim manjinskim akcionarima omogućila pogodno tle za nivelisanje tržišne vrednosti.

NIS je u prvih 9m zabeležio pad prihoda od 20,1% na 304,1 mlrd RSD, pre svega usled smanjenja prosečne cene sirove nafte za 22%, ali i nižeg prometa u odnosu na prošlu godinu koja je bila pod uticajem efekta stvaranja zaliha. EBITDA je oslabio 46,1 odsto na 56,6 mlrd RSD, pre svega usled pada cene nafte i efekta „skupih zaliha“, pa je margina pala 9pp na 18,6%. Neto dobitak je smanjen stopom od 54,3 odsto, u prvom redu usled negativnog efekta donacije kompanije Vladi RS koja je sprovedena u 2Q.

¤ Operativni pokazatelji – Proizvodnja nafte i gasa smanjena je prvih 9m u odnosu na prošlu godinu za 1,3% na 868,1h uslovnih tona, nakon što je u 3Q zabeležen blag pozitivan trend. Prerada je dostigla 3.053,6h tona (-6%), dok je ukupan promet naftnih derivata smanjen 7% na 2.995,0h tona, pre svega usled gomilanja zaliha u prvih šest meseci prošle godine. Posmatrano samo u 3Q, promet je stabilizovan i beleži pad od 1%.

¤ Petrohemija – NIS je u junu i zvanično postao većinski vlasnik Petrohemije, povećavši vlasničko učešće sa 20,9 na 90 odsto dokapitalizacijom vrednom 150 miliona evra. Prema potpisanom sporazumu ova sredstva biće korišćena za izgradnju postrojenja za proizvodnju polipropilena. Petrohemija je u 3Q zabeležila pad većine finansijskih i operativnih pokazatelja, a neto gubitak u periodu iznosio je 2,6 mlrd RSD.

¤ CAPEX – NIS je nedavno objavio ambiciozan plan za kapitalna ulaganja (CAPEX) za narednu godinu koja bi mogla da dostignu rekordni nivo od privatizacije kompanije. Ove godine je planiran CAPEX od nepunih 50 mlrd RSD, mahom u segmentu istraživanja i proizvodnje, dok se naredne godine očekuje ulaganje po ovom osnovu od nepunih 60 mlrd RSD. Za narednu godinu je planiran redovan remont u Rafineriji Pančevo, ali i bez ovog zahvata jasna je intencija povećanih kapitalnih ulaganja koji odudaraju od trendova među glavnim svetskim igračima koji se još nisu ni blizu primakli ulaganjima iz perioda pre izbijanja naftne krize 2015. godine. Opširnije