Nakon rekordnog poslovanja Naftne industrije Srbije (NIS)
u 2022. godini, 1Q je doneo očekivan pad profitabilnosti koji je došao kao posledica nižih cena sirove nafte i slabijeg prometa usled visoke prošlogodišnje baze. Ovaj solidan start godine u datim okolnostima ipak je ostao u senci odluke odbora direktora da ne predloži podelu vanredne dividende već nagradi tek najvećeg manjinskog akcionara, državu, donacijom vrednom 60 miliona EUR.

NIS je u 1Q zabeležio blagi pad prihoda na 95,9 mlrd RSD, pre svega usled smanjenja prosečne cene sirove nafte za 20%, ali i nižeg prometa u odnosu na prošlu godinu. EBITDA je oslabio 21,7 odsto na 19,9 mlrd RSD, pre svega usled pada cene nafte i efekta „skupih zaliha“, uz solidnu marginu od 20,7% i gotovo identičan doprinos segmenata downstream (prerada i marketing) i upstream (istraživanja i proizvodnja). Neto dobitak je opao za četvrtinu na 11,7 mlrd RSD uz pozitivan doprinos finansijskih prihoda.

¤ Operativni pokazatelji – Proizvodnja nafte i gasa smanjena je u odnosu na prošlu godinu 3% na 282,8h uslovnih tona, nakon što je u čitavoj prošloj godini registrovan još umereniji pad od 2%. Prerada je dostigla 956,5h tona (+6%), dok je ukupan promet naftnih derivata smanjen 5% na 908,9h tona, usled gomilanja zaliha u prošlogodišnjem periodu (maloprodaja zabeležila pad od 6%, dok je veleprodaja opala za 4%).

¤ Sankcije  – Još od decembra prošle godine, kompanija je obuhvaćena novim paketom sankcija prema Rusiji, kojim se „zabranjuje kupovina, uvoz ili transfer sirove nafte i naftnih derivata iz Rusije u EU“. Jeftinija ruska nafta dala je značajan doprinos visokoj profitabilnosti kompanije u prošloj godini s obzirom da na njeno dominantno učešće u preradi u 2022. Kompanija još od 2014. godine trpi posledice sankcija kada je dugoročno finansiranje u pitanju, a nakon novih rundi sankcija poteškoće bi mogla da ima i sama Rafinerija kada je u pitanju nabavka opreme i delova.

¤ CAPEX –   NIS suprotno trendu u industriji već u tekućoj godini planira da podigne kapitalna ulaganja (CAPEX) na predpandemijski nivo, i to u vreme realicije projekta Duboka prerada. Biznis planom su predviđena ulaganja od 49,1 mlrd RSD, mahom u segment istraživanja i proizvodnje. Kompanija je u 1Q pokazala da neće odustati od ovih namera i realizovala je projekte vredne 6,5 mlrd RSD, što je povećanje od 71% u odnosu na isti period prethodne godine. Kada je u pitanju preuzimanje Petrohemije, ovaj proces uprkos dobijanju odobrenja od Evropske komisije u septembru prošle godine nije finiširan, a novi krajnji rok je 30. jun. Opširnije