Naftna industrija Srbije (NIS) zabeležila je u prvih devet meseci rekordne poslovne rezultate, zahvaljujući visokoj ceni sirove nafte, rastu tražnje i tržišnog udela, ali i nižim troškovima usled većeg učešća u preradi jeftinije ruske nafte. Ukoliko se trend poslovanja nastavi i u 4Q akcionari naredne godine mogu očekivati dividendu sa rekordnim prinosom od blizu 20%.

NIS je u 9m povećao prihod za 90,2% na 380,8 mlrd RSD, usled skoka cene sirove nafte u periodu za 56%, ali i rasta naturalnog prometa za 11%. EBITDA je skočio 2,7x na 104,8 mlrd RSD uz odličnu marginu od 27,5%, pre svega usled visoke cene sirove nafte ali i nižih troškova usled većeg učešća u preradi jeftinije ruske nafte. Rekordni EBITDA došao je uz veliki doprinos downstream-a (prerada i marketing) od 68,9 mlrd RSD, dok je upstream (istraživanja i proizvodnja) doprineo sa 36,0 mlrd RSD. Neto dobitak je iznosio 69,4 mlrd RSD (rast od 5,2x), a ovaj rezultat bio bi i veći da nije bilo vladinih mera ograničenja cene goriva (negativan uticaj 8 mlrd RSD) i negativnih kursnih razlika (2,2 mlrd RSD).

¤ Operativni pokazatelji – Proizvodnja nafte i gasa bila je blago niža u odnosu na prošlu godinu i iznosila je 879,3h uslovnih tona, što je znatno povoljniji trend u odnosu na višegodišnji pad ovog pokazatelja. Prerada je dostigla 3.265,1h tona (+14%), dok je promet naftnih derivata uvećan 11% na 3.222,3h tona, uz rast maloprodaje od 19%, veleprodaje od 13% i izvoza od 3% (negativan uticaj zabrane izvoza evro dizela).

¤ Sankcije  – EU je još u junu usvojila šesti paket sankcija prema Rusiji, kojim se „zabranjuje kupovina, uvoz ili transfer sirove nafte i naftnih derivata iz Rusije u EU“. Kada je sirova nafta u pitanju ovo ograničenje stupa na snagu 5. decembra, što će u budućem periodu svakako uticati na NIS koji se naftom snabdeva preko hrvatskog naftovoda i ove godine je oko polovinu prerađene nafte kupovao na ruskom tržištu (prošle godine oko 20%). Ove nabavke su značajno doprinele visokoj profitabilnsti kompanije s obzirom na izraženi diskont u ceni ruske nafte od oko 20%.

¤ Petrohemija –   NIS je u decembru 2021. potpisao ugovor o strateškom partnerstvu sa državom po kojem će postati vlasnik 90% Petrohemije (trenutni udeo 20,9%) sa obavezom dokapitalizacije u iznosu od 150 miliona EUR i izgradnje novog postrojenja za polipropilen. Iako inicijalno nije iskazivao interesovanje za Petrohemiju, NIS se opredelio da preuzimanje nakon što je završeno finansijsko restrukturiranje i značajno smanjen broj zaposlenih, ali će kompanija i u ovom stanju svakako podrazumevati dodatna velika ulaganja.  Petrohemija je u 2021. godini ostvarila prihod od 388 miliona EUR i EBITDA od 54 miliona EUR.