Messer Tehnogas (TGAS)

Nakon što su sredinom januara medijske špekulacije o mogućem pokušaju konsolidacije vlasništva pogurale cenu akcija Tehnogasa, većinski vlasnik kompanije, Messer, objavio je krajem februara nameru za preuzimanje, a mesec dana kasnije i zvaničnu ponudu upućenu manjinskim akcionarima. Uspeh preuzimanja, sa aspekta većinskog vlasnika, meriće se isključivo kupovinom dovoljnog broja akcija koja će omogućiti prelazak praga od 90% vlasništva i prinudni otkup akcija od preostalih manjinskih akcionara.

Proizvođač i trgovac tehničkim gasovima, Messer Tehnogas, jedna je od najstarijih kompanija na domaćem tržištu kapitala, a strateško partnerstvo sa nemačkim Messer-om ostvareno je i pre početka privatizacije u domaćoj privredi, putem dokapitalizacije 1997. godine. Tehnogas slovi za jednu od akcija sa visokim rejtingom kod investitora čemu su doprineli visok nivo profitabilnosti i likvidnosti kompanije (uvek minorna zaduženost) i, uprkos nevelikoj transparentnosti, odsustvo sklonosti većinskog vlasnika ka prevarnim radnjama koje su dugo godina prisutne u domaćem akcionarstvu. Kompanija je stalna članica indeksa Belex15, ali nikada nije iskazala želju za listingom i kotacijom na najkvalitetnijem segmentu tržišta.

Messer Tehnogas ima dominantnu poziciju na domaćem tržištu industrijskih i medicinskih gasova sa udelom većim od 80 procenata. Ovakav položaj i činjenica da je domaća industrija prilično ojačala dolaskom kineskih investitora (privatizacija Železare i RTB Bora) dali su impuls razvoju kompanije koja je skoro duplirala realizaciju u odnosu na predpandemijsku, 2019. godinu. Kompanija posluje i van granice Srbije, a najveći biznis je u Sloveniji koji je Tehnogas 2018. godine kupio od matične kompanije i koji čini oko četvrtine realizacije i oko petine dobiti.

Kompanija od 2022. godine trpi veliki pritisak na strani troškova električne energije (u matičnoj kompaniji u 2023. skoro su duplirani na 5,3 mlrd RSD) što je doprinelo padu profitnih margina, ali je uprkos tome uspela da ostvari zavidan nivo profita u apsolutnom iznosu i očekuje se da je u 2023. premašen rekordni rezultat iz 2021. godine. Sa očekivanim smanjenjem cena struje za privredu kompanija će u ovoj i eventualno sledećim godinama sa troškovne strane imati dodatni potencijal za povećanje profitabilnosti.

DividendaKompanija je prvu dividendu isplatila 2016. i to u iznosu od 1,9 mlrd RSD (1.801 RSD po akciji), nakon što je ugasila neuspešan biznis u Turskoj koji je prethodno donosio gubitke. Nakon ove godine, dividende su se ustalile na nivou između 20 i 25 odsto ostvarene dobiti sa prinosima koji nisu bili previše atraktivni. Kompanija godinama ima veoma visoku novčanu poziciju u bilansima premda je ona umanjena 2018. godine kada je sa oko 30 miliona EUR finansirano preuzimanje Messer-ove podružnice u Sloveniji.

Kretanje tržišne vrednosti – Kao i većina akcija koje su kotirane na početku obnavljanja berzanske trgovine, akcije Messer-a su vrhunac dostigle 2007. godine kada je Beogradska berza zapljusnuta obiljem kapitala kako iz regiona tako i sa strane domaćih građana. Tehnogas je u aprilu 2007. dostigao cenu od 26.500 RSD što je odgovaralo tržišnoj kapitalizaciji kompanije od oko 320 miliona EUR. Nakon svetske ekonomske krize usledila je velika korekcija u vrednovanju kotiranih kompanija, a akcija je dno dostigla 2012-2013. godine kada je usled visokih otpisa uknjižila i negativan rezultat. Nakon uvođenja dividende tržišna vrednost kompanije je premašila 100 miliona EUR, a pre pojave špekulacija o preuzimanju kompanija je vrednovana oko 140 miliona EUR. Opširnije