Play smart use momentum

O nama

Momentum Securities je investiciono društvo osnovano 2007. godine sa ciljem da klijentima omogući najkvalitetniju uslugu u širokom spektru poslova na finansijskom tržištu. Momentum je svoju reputaciju zaslužio pre svega sveobuhvatnim pristupom u zadovoljavanju finansijsko-pravnih i korporativnih potreba naših klijenata, ali i profesionalnim uslugama berzanskog posredovanja na domaćem i inostranom tržištu.

Momentum je od osnivanja član Centralnog registra hartija od vrednosti, Beogradske berze, dok inostranim tržištima pristupa posredstvom renomiranih poslovnih partnera.