Biografija

Ana Marojević ima više od 15 godina radnog iskustva u oblasti finansija i računovodstva u privredi.

Karijeru je započela u pojloprivrednom sistemu Mirotin Vrbas 2004. godine, gde od 2007. godine radi na poziciji rukovodioca službi finansija i računovodstva na nivou cele grupe.

Sa Momentumom sarađuje više godina, a 2022. godine se priključuje timu na mestu rukovodioca finansijsko–računovodstvenog sektora.

Ana je završila Fakultet za trgovinu i bankarstvo 2004. godine i stekla zvanje diplomirani ekonomista.