Biografija

Nenad Gujaničić je diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka, odsek menadžment. Na Alternativnoj Akademskoj Obrazovnoj Mreži završio je specijalističke studije “Tranzicija i rekonstrukcija”.

Više od petnaest godina angažovan je na brokerskim pozicijama u nekoliko kompanija: Ilirika Investments (2002-2003), AC-Broker (2004-2007), Sinteza Invest Group (2007-2013), Wise broker (2013-2017), a od 2017. radi u investicionom društvu Momentum Securities na poziciji glavnog brokera.

Publikovao je veliki broj stručnih radova na temu akcionarstva i berzanskog poslovanja, a redovno objavljuje berzanske analize i komentare u domaćim pisanim i elektronskim medijima. Predavanja iz širokog spektra tema vezanih za finansijska tržišta držao je na Beogradskoj berzi, Fakultetu organizacionih nauka, BK univerzitetu, Beogradskoj bankarskoj akademiji.