Biografija

Svetlana Mitrović Šagi ima višegodišnje iskustvo u pružanju usluga iz oblasti korporativnog i privrednog prava.

Priključila se timu Momentum Securities  2017. godine gde pruža širok spektar usluga iz oblasti korporativnog prava.

U periodu od 2008. do 2014. godine je obavljala pravne poslove u ATB SEVER Subotica, članici austrijske ATB Grupe, i to u oblasti privatizacije, korporativnog upravljanja, zaštite konkurencije, finansija, privrednog i imovinskog prava.

Svetlana je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje diplomiranog pravnika 2005. godine. Pravosudni ispit položila je 2007. godine pred ispitnim odborom u Beogradu.