Američka softverska kompanija Adobe zabeležila je oštar pad cene akcija nakon objave kvartalnih rezultata koji su razočarali u pogledu poslovnih izgleda, zabrinuvši ulagače da novi alati zasnovani na veštačkoj inteligenciji (AI) mogu predstavljati ozbiljnu pretnju kompaniji.

Uprava u tekućem kvartalu očekuje prihod u rasponu 5,25-5,30 milijardi dolara, ispod konsenzusa od 5,31 milijardu dolara, što daje očekivanu stopu rasta od devet odsto. Dobit po akciji mimo jednokratnih stavki (EPS) očekuje se od 4,35-4,40 dolara, oko nivoa konsenzusa od 4,38 dolara.

Adobe, koji predstavlja apsolutnog lidera na polju softvera za kreativne umetnike, suočio se u proteklom periodu sa stahovima da će novi generativni AI alati postati ozbiljna konkurencija. Odgovor Adobe-a je integrisanje sopstvenog AI modela, Firefly, u glavne proizvode kao što su Photoshop i Illustrator. Ova strepnja je naročito došla do izražaja kada je nedavno OpenAI predstavio alat za generisanje video sadržaja iz teksta, Sora.

Digital Media – rast prihoda i dalje bez većeg ubrzanja

Izvor: Adobe

Posmatrano po segmentima, Adobe u tekućem kvartalu očekuje stalni prihod u segmentu Digital Media od 440 miliona dolara, ispod konsenzusa od 459 miliona dolara, što je razočaralo investitore koji su očekivali finansijske efekte od primene AI modela.

Ukupan prihod u ovom segmentu se očekuje u rasponu 3,87-3,90 milijardi dolara, a u segmentu Digital Experience 1,31-1,33 milijarde dolara.

U fiskalnom prvom kvartalu koji je okončan u februaru prihod je skočio 11,2 odsto na 5,18 milijardi dolara, iznad konsenzusa od 5,15 milijardi dolara. Segment Digital Media rastao je stopom od 12 procenata, dok je stopa rasta prihoda u diviziji koja uključuje softver za marketing i analitiku, Digital Experience, iznosila 10 odsto.

Prilagođeni EPS iznosio je 4,48 dolara, iznad konsenusa od 4,38 dolara.

Kompanija je objavila novi program sticanja sopstvenih akcija vredan 25 milijardi dolara, dok će prethodni vredan 15 milijardi dolara isteći na kraju fiskalne 2024. godine.

Nakon što je Adobe u decembru odustao od preuzimanje startapa za dizajn proizvoda, Figma, usled regulatornih prepreka i platio ceh od milijardu dolara, kompanija je najavila da bi mogla da razvije kategoriju proizvoda u partnerstvu sa Figmom.

Akcije Adobe-a pale su nakon objave rezultata u produženom trgovanju 10 procenata na 512 dolara, dok su od početka godine u minusu oko 14 odsto.

Izvor: Bloomberg, Momentum