Zapošljavanje u privatnim američkim kompanijama usporilo je više od očekivanja u maju, pokazuju podaci ADP-a, što sugeriše moguće „hlađenje“ tržišta rada.

Kompanije su tokom maja dodale 152 hiljade radnih mesta, što je manje u odnosu na naniže revidiran aprilski podatak (188 hiljada) i konsenzus od 175 hiljada. Ovo je najslabiji mesečni podatak o zaposlenosti koji ADP objavljuje još od januara ove godine.

Uporedo sa usporavanjem stvaranja radnih mesta, rast prosečne godišnje zarade zadržao se na stopi od pet odsto gde se nalazi već tri meseca.

Velika većina radnih mesta je kreirana u uslužnom sektoru, dok su proizvođači robe doprineli sa svega tri hiljade novih radnih mesta.

Trgovina, saobraćaj i komunalne usluge su prednjačili sa 55 hiljada novih radnih mesta, dok su obrazovanje i zdravstvo dodali 46 hiljada, a građevinarstvo 32 hiljade. Kategorija ostalih usluga je dodala 21 hiljada radnih mesta, ali je u turizmu i ugostiteljstvu zabeležen porast od samo 12 hiljada, nakon što je proteklih nekoliko godina davao najveći doprinos rastu ukupne zaposlenosti.

Industrijski sektor koji je davao negativan doprinos tokom većeg dela prošle godine predvodio je gubitnike sa minusom od oko 20 hiljada radnih mesta.

U petak će biti objavljen izveštaj sa tržišta rada za maj, a analitičari očekuju da je u maju dodato 190 hiljada radnih mesta, nakon 175 hiljada prethodnog meseca.

Izvor: CNBC, Momentum