Zapošljavanje u privatnim američkim kompanijama usporilo je u septembru, pokazuju podaci ADP-a, što je u suprotnosti sa drugim znakovima da je tržište rada i dalje jako.

Broj radnih mesta tokom septembra uvećan je za svega 89 hiljada, u odnosu na avgustovski revidiran podatak od 180 hiljada i znatno ispod konsenzusa od 160 hiljada.

ADP je takođe saopštio da je rast godišnjih plata usporio na 5,9 odsto, što je dvanaesti mesec zaredom kako se beleži pad.

U petak će biti objavljeni zvanični podaci sa tržišta rada za septembar koji bi prema očekivanjima trebalo da pokažu rast zaposlenosti za 170 hiljada nakon 187 hiljada dodatih radnih mesta u avgustu.

ADP-ov izveštaj je pokazao da je rast došao gotovo isključivo od usluga koje su doprinele sa 81 hiljadom novih zaspolenih. Među njima prednjačio je sektor turizma i ugostiteljstva sa 92 hiljade, što je u velikoj meri netrualisano profesionalnim i poslovnim uslugama (32 hiljada), trgovinom i transportom (13 hiljada) i proizvodnjom (12 hiljada).

Kada je u pitanju veličina kompanija, rast uposlenosti je bio najjači kod kompanija sa manje od 50 zaposlenih (95 hiljada), kompanije srednje veličine su doprinele sa 72 hiljade, dok su kompanije sa preko 500 zaposlenih imale 83 hiljade manje radnika.

Izvor: CNBC, Momentum