Zapošljavanje u privatnom sektoru nastavilo je da slabi u junu, pokazuju podaci kompanije ADP koji indiciraju potencijalno usporavanje na američkom tržištu rada.

Privatne kompanije su u junu dodale 150 hiljada radnih mesta, ispod konsenzusa od 160 hiljada i majskog podatka koji je revidiran naviše na 157 hiljada.

Ovo je najmanji mesečni broj dodatih radnih mesta još od januara.

Posmatrano po sektorima, turizam i ugostiteljsvo su doprineli sa 63 hiljade pozicija, sledi građevina (27 hiljada), profesionalne i poslovne usluge (25 hiljada), druge usluge (16 hiljada), te trgovina, transport i komunalne usluge (15 hiljada).

Na strani smanjenja broj zaposlenih bili su nacionalni resursi i rudarstvo sa osam hiljada, proizvodnja sa pet hiljada i informacije tri hiljade ugašenih radnih mesta.

Rast nadnica je takođe usporio na 4,9 odsto godišnje, što je najslabije povećanje od avgusta 2021. godine.

ADP izveštaj dolazi dva dana pre izveštaja sa tržišta rada za koji se očekuje da će pokazati dodatih 200 hiljada radnih mesta nakon majskog povećanja od 272 hiljade.

Izvor: CNBC, Momentum