Beogradski Aerodrom „Nikola Tesla“ (AERO), koji nakon otpočinjanja postupka koncesije i promene delatnosti prati realizaciju ovog procesa, zabeležio je pozitivno poslovanja u protekloj godini uprkos pretrpljenom gubitku u četvrtom tromesečju.

Kompanija je u periodu oktobar-decembar ostvarila gubitak od 24,2 miliona dinara, dok je rezultat na nivou cele godine iznosio 20,2 miliona dinara u odnosu na gubitak od 290 miliona dinara u 2021. godini.

Poslovni prihodi u 2022. godini skočili su 30,9 odsto na 704,4 miliona dinara pre svega zahvaljujući naplati godišnje koncesione naknade u visini od 595,3 miliona dinara, što čini rast od šest odsto na godišnjem nivou.

U još uvek neobjavljenom ugovoru o koncesiji, potpisanom između Aerodroma, države i koncesionara VINCI, definisana je uplata godišnje koncesione naknade u visini od 4,5 do 16 miliona evra godišnje, ali ne manje od pet odsto ostvarenih bruto prihoda.

Prihod od koncesione naknade čini gro prihoda kompanije (u mRSD)

Najveći doprinos pozitivnom poslovanju Aerodroma u prošloj godini dali su ostali prihodi, usled pozitivnog ishoda sudskog spora sa JAT Tehnikom, koji su porasli 74,1 odsto na 182,9 miliona dinara.

Kompanija je ostala solidno likvidna na kraju godine sa pozicijom gotovine od 770,9 miliona dinara u odnosu na 612,1 milion dinara prethodne godine.

Akcije Aerodroma „Nikola Tesla“ okončale su proteklu sedmicu na nivou od 1.920 dinara i beleže rast od početka godine od 20 procenata.

Izvor: Belex, Momentum