Beogradski Aerodrom „Nikola Tesla“ (AERO), koji nakon otpočinjanja postupka koncesije i promene delatnosti prati realizaciju ovog procesa, zabeležio je gubitak u trećem kvartalu, nakon što je u prvoj polovini godine poslovao pozitivno.

Kompanija je u periodu jul-septembar ostvarila gubitak od 13,3 miliona dinara što je znatno bolji rezultat od prošlogodišnjeg minusa od 103,3 miliona dinara, pre svega usled oporavka prihoda. Ovogodišnji poslovni prihodi porasli su 49 odsto na 177,2 miliona dinara, pre svega zahvaljujući naplati godišnje koncesione naknade u visini od 148,7 miliona dinara. Prihod koji je kompanija naplatila od koncesionara bio je za šest procenata viši u odnosu na 2021.

Posmatrano u prvih devet meseci, Aerodrom „Nikola Tesla“ je zabeležio poslovni prihod od 526,1 milion dinara, što predstavlja rast od 21,3 odsto na godišnjem nivou. Neto dobitak u periodu januar-septembar iznosio je 44,4 miliona dinara u odnosu na gubitak od 135,4 miliona dinara iz prethodne godine. Veliki doprinos pozitivnom krajnjem rezultatu dali su veći finansijski prihodi usled jačanja kursa dolara, ali i ostali prihodi nakon pozitivnog ishoda sudskog spora sa JAT Tehnikom.

Akcije Aerodroma „Nikola Tesla“ okončale su današnje trgovanje na ceni od 1.500 dinara, a od početka godine beleže rast veći od 30 procenata.

Izvor: Belex, Momentum