Beogradski Aerodrom „Nikola Tesla“ (AERO), koji nakon otpočinjanja postupka koncesije i promene delatnosti prati realizaciju ovog procesa, objavio je finansijske izveštaje za prošlu godinu koji su doneli rekordan profit od početka primene koncesionog ugovora.

Poslovni prihod kompanije prošle godine porastao je 77,1 odsto na 1,25 milijardi dinara, ali je u velikoj meri bio posledica prihoda od kapitalnih ulaganja koncesionara i sticanja bez naknada imovine koji se razgraničavaju na period trajanja koncesije. Poslovni prihodi koje je pratio i novčani tok, a tiču se naplate koncesione naknade, iznosili su 623,7 miliona dinara i bili su veći za pet odsto u odnosu na prošlu godinu.

Poslovna dobit kompanije u periodu januar-decembar prošle godine dostigla je 267,1 milion dinara u odnosu na poslovni gubitak od 179,3 miliona dinara 2022. godine. Neto dobit je iznosila 250,2 miliona dinara u odnosu na 20,2 miliona dinara u prethodnoj godini, uz neveliki doprinos finansijskih i ostalih prihoda, za razliku od uporedne godine.

Godišnji prihod od koncesione naknade (u mRSD)

Novčana pozicija kompanije na kraju decembra 2023. godine bila je na nivou od nepunih 547 miliona dinara u odnosu na 770,9 miliona dinara na kraju 2022. godine.

Ugovor o koncesiji sa rokom trajanja od 25 godina otpočeo je u februaru 2019. godine, a u proteklih pet godina koncesionar je prošao kroz najveću krizu u ovoj industriji (pandemija), da bi već u 2023. godini ostvario rekordan broj putnika od skoro osam miliona, što je 29 odsto više nego 2019. godine.

Kako je ugovorom predviđeno, Aerodrom „Nikola Tesla“ bi tokom trajanja koncesije trebalo da ostvaruje periodičnu koncesionu naknadu u visini od 4,5-16 miliona evra godišnje (a ne manje od pet odsto bruto prihoda), dok ostali detalji ugovora koji uključuju i izuzetke od plaćanja ovih naknada nisu nikada objavljeni.

Akcije Aerodroma su protekle godine stigle do istorijski najviše cene od 2.100 dinara, da bi u drugoj polovini godine usledio pad nakon što je povećan pritisak na strani ponude. U prošloj godini akcije Aerodroma zabeležile su rast od 8,4 odsto, dok po poslednjoj ceni od 1.800 dinara tržišna kapitalizacija kompanije iznosi 63,0 milijarde dinara (oko 538 miliona evra).

Izvor: Belex, Momentum