Svetski lider u proizvodnji aviona, Airbus, objavio je poslovne rezultate za prošlu godinu i najavio usporavanje rasta proizvodnje u 2023. godini nakon što se ova industrija i dalje bori sa problemima u lancima snabdevanja.

Uprava kompanije je saopštila da su lanci snabdevanja u industriji „prestali da se pogoršavaju“ i da će se vremenom poboljšavati, ali da se kompanija i dalje suočava sa izvesnim prekidima u tekućoj godini.

Nakon što je prošle godine kompanija isporučila 661 letelicu, plan za tekuću godinu je na nivou od 720 što je bio inicijalni taret na početku 2022. koji je kasnije revidiran u par navrata.

Kao što su nedavno nagovestili industrijski izvori ovo faktički znači sporiju trajektoriju ranije postavljenog cilja za najprodavanije modele kompanije, familiju aviona A320. Sada se očekuje da će mesečna proizvodnja od 65 komada biti dostignuta tek krajem 2024. godine, a 75 jedinica 2026. godine u odnosu na raniju prognozu uprave da će taj cilj biti ostvaren „sredinom dekade“.

Godišnje isporuke kompanije su i dalje ispod predpandemijskih nivoa

Izvor: Airbus

* isporuke smanjene za dve prethodno uknjižene jedinice nakon uvođenja sankcija Rusiji 

Airbus takođe očekuje prilagođeni operativni profit u 2023. godini od 6,0 milijardi evra, nakon što je u prošloj godini skočio 16 odsto na 5,63 milijardi evra.

Kompanija je u prošloj godini zabeležila prihod od 58,8 milijardi evra, što predstavlja rast od 12,9 odsto u odnosu na prošlu godinu, pre svega usled rasta isporuka i jakog kusa dolara.

Slobodan novčani tok (FCF) pre merdžera i akvizicija i finansiranja klijenata dostigao je 4,7 milijardi evra, dok se u tekućoj godini ovaj pokazatelj očekuje na nivou od 3,0 milijarde evra.

Vrednosno posmatrano, konsolidovane primljene narudžbine porasle su tokom prošle godine sa 62 na 82,5 milijardi evra, dok je konsolidovana knjiga narudžbina na kraju godine dostigla 449 milijardi evre u odnosu na 398 milijardi na kraju 2021. godine.

Uprava kompanije je predložila skupštini akcionara dividendu od 1,80 evra po akciji (prinos 1,5 odsto), što je povećanje u odnosu na prošlogodišnjih 1,50 evra po akciji.

Akcije kompanije skočile su na današnjem trgovanju skoro tri odsto na 122,5 evra, ali se i dalje nalaze desetak procenata ispod predpandemijskog nivoa.

Izvor: Reuters, Momentum