Naftna industrija Srbije (NIIS) objavila je odlične poslovne rezultate u trećem kvartalu i u prvih devet meseci, što će istovremeno značiti da će akcionari ove kompanije dobiti rekordnu dividendu naredne godine.

Neto dobit NIS-a u prvih devet meseci dostigla je 69,4 milijardi dinara u odnosu na prošlogodišnjih 13,3 milijarde dinara, a valja očekivati da će četvrti kvartal dodatno popraviti krajnji rezultat.

Pod uslovoma da ne bude drastičnog pogoršanja situacije na tržištu sirove nafte, realno je očekivati da NIS u periodu oktobar-decembar zabeleži profit od 10-15 milijardi dinara.

Očekivani dividendni prinos na NIS-ove akcije daleko iznad dosadašnjih rekordnih nivoa

U slučaju ovakvog ishoda i raspodele četvrtine dobiti putem dividende akcionari NIS-a bi mogli računati na isplatu od 120-130 dinara po akciji što daje dividendni prinos na trenutnoj ceni od 19-20 odsto.

NIS je do sada najveće dividende isplatio u prvim godinama kotiranja na Beogradskoj berzi nakon što su pokriveni gubici iz ranijih godina. Akcionari su 2013-2014. godine dobili dividendu od 76 odnosno 80 dinara bruto po akciji, respektivno, da bi kasnija naftna kriza i niža cena sirove nafte značajno smanjili profite kompanije.

Najnižu dividendu NIS je isplatio 2021. nakon pandemije kada su akcionari primili simboličan iznos od 7,8 dinara po akciji.

Izvor: NIS, Momentum