Proizvodno-montažno preduzeće Jedinstvo iz Sevojna (JESV) održalo je redovnu skupštinu akcionara 27. juna, na kojoj su usvojene sve odluke, a između ostalog i raspodela ostvarene dobiti.

Pomalo iznenađujuće, akcionari će ove godine dobiti dividende u bruto iznosu od 95,8 miliona dinara odnosno 411,76 dinara po akciji što predstavlja smanjenje od 42 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Prema internim aktima kompanije pravo na dividendu imaju akcionari koji su bili upisani u knjigu akcionara na 31. decembar prošle godine.

Takođe, skupština akcionara je usvojila i odluku o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija koje je sticala na Beogradskoj berzi. Jedinstvo je na dan predlaganja ove odluke imalo 22.427 komada sopstvenih akcija odnosno 8,8 odsto odsto od ukupnog broja.

Izvor: Belex, Momentum