Nadozorni odbor valjaonice aluminijuma, Impol Seval (IMPL), sazvao je redovnu skupštinu akcionara kompanije za 21. jun, a na dnevnom redu su usvajanje finansijskih izveštaja za prošlu godinu i donošenje odluke o raspodeli dobiti.

Nakon što je kompanija prošle godine ostvarila rekordne poslovne rezultate i neto dobit od 1,19 milijardi dinara, uprava je predložila da se na ime dividende opredeli iznos od 587,9 miliona dinara odnosno 623,9 dinara po akciji što je povećanje od pet puta u odnosu na prošlu godinu. Ostatak dobiti će ostati neraspoređen.

Kao dan dividende utvrđen je 11. jun, dok će dividenda biti isplaćena do 19. septembra.

Akcije Impol Sevala skočile su danas 5,3 odsto na 4.000 dinara što daje tržišnu kapitalizaciju kompanije od 3,77 milijardi dinara (32,1 milion evra).

Izvor: Belex, Momentum