Nadzorni odbor gornjomilanovačkog Metalca (MTLC) sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 7. jun, na kojoj će biti usvojeni finansijski izveštaji za prošlu godinu i doneta odluka o raspodeli dobiti.

Uprava kompanije predložila je da se iz prošlogodišnje nekonsolidovane dobiti od 280,9 miliona dinara na ime dividende opredeli nepunih 174 miliona dinara odnosno 90 dinara bruto po akciji, što je identično prošlogodišnjoj dividendi.

Pravo na dividendu imaće akcionari koji budu imali taj status 28. maja tekuće godine.

Dividenda Metalca zadržana na rekordnom nivou, ali i davanja zaposlenima 

Na poslednjoj ceni od 1.780 dinara akcije Metalca nose prinos od 5,1 odsto.

Kompanija će radnicima i menadžerima na ime premija isplatiti bruto iznos od 40 miliona dinara, kao i prošle godine, dok će preostali iznos profita od 66,9 miliona dinara biti zadržan kao rezerva za sticanje do pet odsto sopstvenih akcija koje su namenjene kao nagrade zaposlenima u sistemu.

Akcije Metalca ove godine beleže rast vrednosti od oko 12 procenata, nakon što su od 2018. godine beležile kontinuirani silazni trend na godišnjem nivou.

Izvor: Metalac, Momentum