Odbor direktora beogradskog proizvođača tehničkih i medicinskih gasova, Messer Tehnogas, zakazao je redovnu skupštinu akcionara za 19. jun, na kojoj će biti donete uobičajene odluke poput usvajanja godišnjih finansijskih izveštaja i raspodele dobiti.

Uprava je predložila da se deo nekonsolidovane dobiti u visini od nepuna 622 miliona dinara rasporedi akcionarima kao dividenda, što daje bruto iznos po akciji od 600 dinara (prinos 2,5 odsto). Kao i prethodnih godina racio plaćanja je ostao neznatno ispod 25 procenata.

Akcionarima Tehnogasa ove godine za trećinu veća dividenda

Prostali deo dobiti kao i neraspoređena dobit prethodnih godina u visini od 21,8 milijardi dinara ostaju neraspoređeni.

Kompanija je kao dan dividende utvrdila 9. jun, dok će isplata biti sprovedena 20. oktobra tekuće godine.

Akcije Tehnogasa trenutno se na Beogradskoj berzi kotiraju na nivou od 24 hiljade dinara, nakon što je nedavno okončana ponuda za preuzimanje većinskog vlasnika po ceni od 25 hiljada dinara.

Izvor: Tehnogas, Momentum