Nacionalni telekomunikacioni operater, Telekom Srbija, sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 30. jun na kojoj će biti usvojeni finansijski izveštaji i doneta odluka o raspodeli dobiti.

Menadžment je predložio da se akcionarima odobri dividenda od 8,4 dinara po akciji (ukupno 6,72 milijarde dinara), što predstavlja neznatno preko polovine ostvarene prošlogodišnje nekonsolidovane dobiti od 13,14 milijardi dinara. Ovogodišnja dividenda veća je za oko osam odsto u odnosu na prošlu godinu.

Kao dan dividende utvrđen je 20. jun tekuće godine.

Na konsolidovanom nivou kompanija je u 2021. zabeležila poslovni prihod od 144,7 milijardi dinara (rast od deset odsto), poslovna dobit je skočila 66 odsto na 14,37 milijardi dinara, dok je konsolidovani neto dobitak porastao 61 odsto na 6,71 milijardu dinara.

Kada je u pitanju zaduženost, kompanija je ostala sa izuzetno visokim nivoom duga koji je prošle godine uvećan za 3,4 odsto. Konsolidovani neto dug na kraju decembra iznosio je 223,9 milijardi dinara (oko 1,9 milijardi evra).

Izvor: Telekom, Momentum