Nemačka osiguravajuća kompanija, Allianz, vratila se na staze profitabilnosti u četvrtom kvartalu, nakon što je u prethodnoj godini pretrpela negativno poslovanje usled otpisa na račun kolapsa fondova na američkom tržištu.

Allianz je u periodu oktobar-decembar ostvario bolju profitabilnost, zahvaljujući pre svega segmentu Životnog i zdravstvenog osiguranja usled porasta investicione margine.

Operativni profit (EBIT) skočio je 12,7 odsto na 4,0 milijarde evra, iznad konsenzusa od 3,54 milijarde evra, dok je neto profit koji pripada akcionarima dostigao 2,0 milijardi evra u odnosu na gubitak od 292 miliona evra u prethodnoj godini i neznatno ispod očekivanja tržišta.

Segment Imovine i štete zabeležio je pad EBIT-a od 5,4 odsto na 1,47 milijardi evra usled slabijeg rezultata u Underwriting-u, dok je kombinovani racio pogoršan 1,3pp na 94,7 odsto. EBIT u segmentu Životnog i zdravstvenog osiguranja skočio je 50,5 odsto na 1,90 milijardi evra, dok je ovaj rezultat u segmentu Upravljanja imovinom pao za petinu na 0,81 milijardu evra.

Kontinuirani trend rasta operativnog profita Allianz-a  od pandemije (u mlrd EUR)

Izvor: Allianz

Imovina „treće strane“ pod upravljanjem na kraju decembra iznosila je 1,64 hiljade milijardi evra, što je smanjenje od 331 milijardu evra od početka godine, pre svega usled negativnih uslova na tržištu ali i neto odliva od 81,4 milijarde evra. Uprava pozitivno gleda na 2023. u pogledu upravljanja imovinom, naglasivši da je već januar doneo prilive u Pimco i druge aktivno vođene fondove.

Na nivou čitave godine kompanija je povećala prihod za 2,8 odsto na 152,7 milijardi evra uz rast EBIT-a od 5,7 odsto na 14,2 milijarde evra. Neto profit koji pripada akcionarima povećan je 1,9 odsto na 6,7 milijardi evra.

Uprava je predložila povećanje dividende od 5,6 odsto u odnosu na prošlu godinu na nivo od 11,4 evra po akciji (prinos 5,3 odsto). Kompanija nije povećala program otkupa sopstvenih akcija vredan milijardu evra koji je pokrenut krajem novembra prošle godine i koji je polovično iskorišćen.

Operativni profit u 2023. godine se očekuje u rasponu 13,2-15,2 milijarde evra, što je na sredini raspona na nivou ostvarenog rezultata u prošloj godini i u skladu sa konsenzusom tržišta.

Akcije Allianz-a pale su na današnjem trgovanju 2,6 odsto na 215,2 evra, nakon što su se od početka oktobra oporavile oko 33 odsto.

Izvor: Allianz, Momentum