Nemačka osiguravajuća kompanija, Allianz, objavila je kvartalne rezultate poslovanja iznad očekivanja, nakon što je osiguravajući biznis nadomestio slabosti u segmentu upravljanja imovinom.

Operativni profit (EBIT) skočio je 7,1 odsto na 3,8 milijarde evra, usled boljeg rezultata životnog i zdravstvenog osiguranja na američkom tržištu, te efikasnijeg učinka jedinice Imovina i štete.

Segment Imovine i štete zabeležio je rast EBIT-a od 10,8 odsto na 1,98 milijardi evra i kao posledica boljeg rezultata iz osiguravajućih usluga, ali i investicionog rezultata. Kombinovani racio ovog segmenta poslovanja zabeležio je napredak od 0,4 procentna poena i spustio se na 92,2 odsto.

Allianz na putu rekordnog EBIT-a u svojoj istoriji (u mlrd EUR)

Izvor: Allianz

Kada su ostali segmenti u pitanju, segment Životnog i zdravstvenog osiguranja je doneo EBIT od 1,20 milijardi evra, za 22,5 odsto više u odnosu na prošlu godinu, pre svega usled nastavka dobrog poslovnog trenda na američkom tržištu, koji je nadomestio slabosti sa nemačkog i italijanskog tržišta.

Segment Upravljanja imovinom nastavio je da beleži pad i prihoda i profitabilnosti, ali je imovina treće strane pod upravljanjem zabeležila rast priliva i drugi kvartal zaredom. EBIT u segmentu pao je devet odsto na 703 miliona evra, dok je imovina treće strane pod upravljanjem iznosila 1,66 hiljada milijardi evra, šest milijardi manje u odnosu na prvi kvartal, ali pre svega usled negativnih kursnih razlika.

Kada su u pitanju očekivanja za 2023. godinu, kompanija je potvrdila ranije datu prognozu očekivanog EBIT-a u rasponu 13,2-15,2 milijarde evra.

Allianz je u maju najavio program otkupa sopstvenih akcija vredan 1,5 milijardi evra od kojih je potrošeno 40 odsto, a takođe je isplatio rekordnu dividendu od 11,4 evra po akciji (prinos 5,1 odsto). Pojedini analitičari očekuju da bi kompanija do kraja godine, usled dobrih rezultata poslovanja i odsustva većih preuzimanja, mogla dodatno da pojača program sticanja sopstvenih akcija.

Akcije Allianz-a su na objavu rezultata u četvrtak skočile skoro pet odsto, da bi se u petak povratile 0,8 odsto na 223,3 evra.

Izvor: Bloomberg, Allianz, Momentum