Nemačka osiguravajuća kompanija, Allianz, objavila je u petak rekordne godišnje rezultate poslovanja koji će akcionarima doneti za petinu veću dividendu u odnosu na prošlu godinu.

Operativni proft (EBIT) kompanije u 2023. godini porastao je 6,7 odsto na 14,7 milijardi evra, pre svega usled snažnog doprinosa segmenta Životnog i zdravstvenog osiguranja čiji EBIT je skočio 23,1 odsto na 5,2 milijarde evra, dok je segment Imovine i štete tek neznatno povećao operativni rezultat na 6,9 milijardi evra. Segmentu Upravljanja imovine ostvario je EBIT na nivou godine od 3,1 milijardu evra, što predstavlja smanjenje od 2,2 odsto.

Posmatrano u četvrtom kvartalu, operativni profit je skočio 17 odsto na 3,8 milijardi evra, što je bilo iznad konsenzusa od 3,67 milijardi evra, pre svega usled rasta EBIT-a u segmentu Životnog i zdravstvenog osiguranja od 29 odsto. Međutim, EBIT u segmentu Imovine i štete registrovao je rast od svega 1,6 odsto na 1,6 milijardi evra, nakon pada od 25 odsto u prethodnom kvartalu kada je zabeležen neuobičajeno visok nivo šteta od prirodnih katastrofa. Kombinovani racio ovog segmenta poslovanja u četvrtom kvartalu zabeležio je pogoršanje sa 94,3 odsto prošle godine na 94,9 odsto (na nivou čitave 2023. godine 93,8 odsto).

Allianz sa još većom dividendom nakon povećanja racija plaćanja

Izvor: Allianz

Kompanija je u 2023. godini zabeležila rast prihoda od 5,5 odsto na 161,7 milijardi evra, podržan višim cenama i obimom posla u segmentu Imovine i štete, a delimično neutralisan nižim prihodima u segmentu Upravljanja imovinom.

Kada je u pitanju ovaj segment, imovina pod upravljanjem porasla je na nivou godine 3,8 odsto na 2,22 hiljade milijardi evra, dok je imovina treće strane povećana 4,7 odsto na 1,71 hiljadu milijardi evra. Uprava kompanije je navela da je PIMCO u prve četiri sedmice 2024. prikupio 20 milijardi evra novca treće strane što je blizu rezultata u čitavoj prošloj godini, što je značajan napredak u odnosu na 2022. kada su zabeleženi odlivi vredni 75 milijardi evra.

Uprava kompanije je predložila povećanje dividende od 21,1 odsto na 13,8 evra po akciji (prinos 5,6 odsto), nakon što je odlučila da poveća racio plaćanja dividende sa 50 na 60 procenata. Takođe, predložen je novi program sticanja sopstvenih akcija vredan milijardu evra, nakon što je prethodno sticanje u obimu od 1,5 milijardi evra okončano prošle godine.

U tekućoj godini uprava kompanije očekuje EBIT u rasponu 13,8-15,8 milijardi evra, što na sredini raspona daje tek neznatan očekivani rast, u odnosu na konsenzus tržišta od 15,6 milijardi evra.

Akcije kompanije po objavi rezultata pale su preko tri odsto, ali u poslednjih godinu dana beleže rast od oko 14 procenata.

Izvor: Bloomberg, Allianz, Momentum