Većinski vlasnik ALTA banke (JMBN), Alta Pay Group, produžio je ponudu za preuzimanje preostalih akcija koje se nalaze u rukama manjinskih akcionara na 26. decembar, objavljeno je juče putem Beogradske berze.

Kako je od ranije bilo poznato, ponuđač namerava da preuzme preostalih 15,8 odsto akcija, dok bi mu prelazak praga od 90 odsto vlasništva omogućio prinudni otkup svih preostalih akcija.

Upravo bi ovo mogao biti glavni razlog produženja ponude s obzirom da uspeh u preuzimanju u velikoj meri zavisi od najvećih manjinskih akcionara, a to su mahom pravna lica iz zemalja bivše Jugoslavije.

Cena u ponudi za preuzimanje povišena je za jedan dinar na 3.751 dinar što čini svega 25 odsto knjigovodstvene vrednosti akcije.

U septembru prošle godine Alta Pay je putem ponude za preuzimanje po ceni od 4.351 dinar po akciji stigao do vlasničkog udela od 76,1 odsto, da bi kasnije sticanjem akcija na Beogradskoj berzi dostigao aktuelno vlasničko učešće.

Izvor: Belex, Momentum