Nakon što je vanredna skupština akcionara Alfa plama (ALFA), održana 23. januara, usvojila odluku o prinudnom otkupu akcija od manjinskih akcionara, većinski vlasnik kompanije, Amasis, je i zvanično pokrenuo ovaj postupak.

Kako prenosi Centralni registar hartija od vrednosti, Amasis će kupiti preostalih 7.000 akcija koje ne kontroliše po ceni iz ponude od 20.892 dinara po jednoj akciji.

Ovaj postupak biće sproveden u roku od dva dana od današnje objave kada će akcionari dobiti novac, a Amasis sve preostale akcije na svom računu hartija od vrednosti.

Zanimljivo je da se nedeljama pre sprovođenja prinudnog otkupa, akcijama Alfe trgovalo na nivoima od 23-24.000 dinara. Ovo sugeriše očekivanja investitora da bi se sudskim putem manjinski akcionari ove kompanije mogli izboriti za veću cenu u odnosu na cenu iz prinudnog otkupa.

Manjinski akcionari Alfe godinama su ukazivali da većinski vlasnik obara cenu akcija trgujući sa povezanim licima. Takođe, kompanija je u nekoliko navrata otkupljivala pa poništavala sopstvene akcije, većinski vlasnik je ukinuo dividendu, što je sveukupno ubrzalo postupak konsolidacije vlasništva.

Izvor: CHoV, Momentum