Kompanija American Express objavila je u petak kvartalne prihode iznad očekivanja tržišta, nakon što su potrošači nastavili da koriste kompanijske premium kreditne kartice.

Prihodi u periodu januar-mart skočili su za 10,6 odsto na 15,8 milijardi dolara, što je bilo neznatno iznad konsenzusa od 15,77 milijardi dolara.

Neto provizije pokarticama skočile su 15 odsto na 1,97 milijardi dolara, nakon što su potrošači nastavili da koriste proizvode i kartice bazirane na provizijama koje je izabralo oko 70 odsto novih klijenata. Kompanija je privukla 3,4 miliona novih korisnika kartica u odnosu na 2,9 miliona u prethodnom tromesečju i 3,4 miliona u istom periodu prošle godine. Milenijalci i generacija Z činili su više od 60 procenata novih klijentskih računa.

Diskontni prihodi porasli su pet procenata na 8,38 milijardi dolara, dok je prihod od kamata skočio 26 odsto na 3,77 milijardi dolara, što je najveći kvartalni prihod po ovom osnovu u više od godinu dana.

Obim potrošnje klijenata po karticama firme skočio je šest odsto na 367 milijardi dolara, što je bilo neznatno iznad očekivanih 366 milijardi dolara. Ovaj obim poslovanja doneo je skok profita od 31 odsto na 2,44 milijarde dolara odnosno 3,33 dolara po akciji u odnosu na konsenzus od 2,96 dolara.

Troškovi po kreditnim gubicima i dalje pod kontrolom (u milionima USD)

Izvor: AmEx

Kompanija je izvestila da i dalje očekuje rast prihoda u tekućoj godini od 9-11 procenata, dok se dobit po akciji (EPS) očekuje u rasponu 12,65-13,15 dolara (konsenzus 12,81 dolar), što pretpostavlja stopu rasta od 13-17 procenata.

Uprava je potvrdila da „tražnja za premium proizvodima ne opada i da ne primećuje nikakvo slabljenje u tražnji za premium karticama“. Kompanija je ranije izvestila da će rebrendirati svoje kreditne kartice sa najvećim eksternim partnerom, avio-kompanijom Delta Air Lines. Potrošnja na avio putovanja skočila je u kvartalu za devet procenata.

Kompanija je u skladu sa očekivanjima odvojila 1,3 milijarde dolara za pokrivanje loših kredita u odnosu na 1,1 milijardu dolara u istom periodu prošle godine, pre svega usled rasta neto otpisa. Ovaj rezultat se može smatrati solidnim uspehom s obzirom da nedavnu objavu da je industrijska stopa kašnjenja u plaćanju kreditnih kartica dostigla najviši nivo od najmanje 2021. godine.

Ukupni troškovi u kvartalu porasli su tek tri odsto na 11,39 milijardi dolara, i to pre svega usled rasta troškova marketinga za 10 procenata na 1,48 milijardi dolara.

Akcije AmEx-a na trgovanju u petak skočile su preko šest procenata na 231 dolar, dok su od početka godine u plusu oko 23 odsto.

Izvor: Bloomberg, AmEx, Momentum