Američki proizvođač aviona, Boeing, održao je Dan investitora na kojem je dao ambiciozne srednjoročne planove i prognozu kvartalnih rezultata po prvi put od proleća 2019. godine kada su počeli da se nižu problemi za ovu kompaniju.

Uprava Boeing-a je iznela srednjoročni plan da do 2025. ili 2026. dostigne godišnju prodaju od oko 100 milijardi dolara, a poslednji put ovaj prag je dostignut 2018. godine.

Kompanija je u periodu od 2019-2021. izgubila više od 28 milijardi dolara u novčanom toku nakon regulatornih zahteva za prizemljenjem modela 737 MAX, pandemije i pokidanih lanaca snabdevanja.

Očekuje se da bi kompanija mogla imati pozitivan slobodan novčani tok (FCF) u tekućoj godini. U narednoj godini se očekuje FCF na nivou od 3-5 milijarde dolara (konsenzus 5,3 mlrd USD) uz očekivanje da se isporuči više modela 737 MAX i 787 Dreamliner.

Uprava kompanije je iznela prva finansijska očekivanja budućih poslovnih izgleda još od proleća 2019. godine. U periodu oktobar-decembar očekuje se FCF na nivou od 2,5 milijarde dolara (konsenzus 775 miliona dolara) odnosno 1,5-2 milijarde dolara u čitavoj 2022. Uprava je navela da kompanija nema problema sa likvidnošću i da nema potrebe da emituje nove akcije kako bi otplaćivala dug od 57 milijardi dolara.

Akcije Boeing-a skočile su na današnjem trgovanju 6,3 odsto na 156,8 dolara, dok su u tekućoj godini oslabile 22,1 odsto.

Izvor: Bloomberg, Momentum