Za portal Bloomberg Adria glavni broker Momentuma Nenad Gujaničić govorio je o konsolidaciji vlasništva u Alfa plamu i očekivanom prinudnom otkupu akcija.

„Amasis će na skupštini akcionara predložiti odluku o prinudnom otkupu akcija i postaće jedini vlasnik Alfa plama. Nakon toga sledi skidanje kompanije sa berzanskog tržišta“, rekao je Gujaničić za Bloomberg Adriju nakon objavljivanja izveštaja.

On je dodao da „ovo nije izuzetak već put koji sledi većina kompanija na Beogradskoj berzi. Osim što je loše što se ‘pražnjenje’ tržišta nikada nije zaustavilo, još gore je što se ova preuzimanja i prinudni otkupi sprovode po cenama koja u velikoj meri ne odražavaju vrednost imovine akcionara“. Opširnije