Centralna banka Engleske (BoE) na majskom zasedanju zadržala je ključnu kamatu na nepromenjenih 5,25 odsto, kako je i bilo očekivano, dok zvaničnici razmatraju da li znaci popuštanja inflacije daju prostora za eventualno smanjivanje troškova zaduživanja.

Pre sastanka Monetarnog odbora ove centralne banke, neki od zvaničnika, uključujući i guvernera Bejlija, sugerisali su da bi mogli početi da se pripremaju za spuštanje kamata.

Britanska inflacija koja je u martu pala na 3,2 odsto na godišnjem nivou podržala je ovu retoriku, a takođe je usporio i godišnji rast cene usluga.

Na majskom zasedanju, Odbor je glasao 7-2 da se stopa zadrži na nepromenjenom nviou, a dva člana su se zalagala za smanjenje kamate za 25 baznih poena na 5,0 odsto. Na prethodnom sastanku odluka o nepromenjenoj kamati je doneta rezultatom 8-1.

BoE je navela u saopštenju da će monetarna politika morati da „ostane restriktivna“ kako bi inflacija pala na ciljanih dva odsto, ali i da visok nivo kamata „opterećuje aktivnosti u realnoj ekonomiji i dovodi do labavijeg tržišta rada i smanjuje pritisak inflacije.“

Nakon saopštenja BoE funta je nastavila trend laganog slanjenja prema dolaru spustivši se na paritet 1,247.

Izvor: Investing, Momentum