Softverska kompanija Oracle objavila je kvartalne rezultate poslovanja iznad očekivanja analitičara čemu je u velikoj meri doprinelo poslovanje skoro preuzete kompanije, Cerner, što je neutralisalo blagu tražnju za uslugama informacione tehnologije u recesionim vremenima.

Prodaja je porasla 18 odsto na 12,3 milijarde dolara u kvartalu koji je završen 30. novembra, iznad očekivanja analitičara od 12 milijardi dolara. Prilagođena dobit po akciji (EPS) dostigla je 1,21 dolara, iznad konsenzusa od 1,18 dolara.

Segment cloud usluga, koji predstavlja glavnu kariku rasta poslovanja, zabeležio je skok prihoda od 43 odsto na 3,8 milijardi dolara u odnosu na stopu rasta od 45 odsto u prethodnom kvartalu.

Nedavno preuzeto preduzeće za digitalno vođenje zdravstvenih kartona, Cerner, donelo je prihod od 1,5 milijardi dolara, dok je aplikacija Fusion za upravljanje korporativnim finansijama povećala prodaju za 23 odsto u odnosu na 33 odsto u prethodnom kvartalu. Prihod NetSuite aplikacija za planiranje, koje koriste mala i srednja preduzeća, takođe je usporio rast na 25 odsto sa 27 odsto u prethodnom kvartalu.

Kapitalna ulaganja u kvartalu dostigla su 2,4 milijarde dolara, primarno sa fokusom na data centre neophodne da se zadovolji cloud tražnja, a uprava je nagovestila slična ulaganja u „narednih nekoliko kvartala“.

Uprava kompanije u tekućem kvartalu očekuje rast od 17-19 odsto u odnosu na konsenzusa od 17 odsto, dok je EPS očekuje na 1,21 dolar, uključujući uticaj negativnih kursnih razlika od 6 centi (konsenzus 1,24 dolara).

Akcije Oracle-a porasle su u pred-trgovanju tri odsto na 83,7 dolara, dok od početka godine beleže pad od svega četiri odsto.

Izvor: Bloomberg, Momentum