Američki medijski konglomerat, Walt Disney, objavio je kvartalne rezultate poslovanja iznad očekivanja i najavio da će sprovesti planirane uštede za dodatnih dve milijarde dolara.

Prihod kompanije u fiskalnom četvrtom kvartalu porastao je 5,4 odsto na 21,2 milijarde dolara i bio je ispod konsenzusa od 21,4 milijarde dolara.

Prilagođena dobit po akciji (EPS) dostigla je 0,82 dolara u odnosu na 0,30 dolara prošle godine i iznad očekivanja od 0,69 dolara.

Kompanija je na putu da ostvari uštedu u troškovima od 7,5 milijardi dolara, oko dve milijarde više u odnosu na inicijalni plan najavljen u februaru. Dodatna ušteda od dve milijarde dolara neće za posledicu imati novu rundu većih otpuštanja.

Nastavljen oporavak slobodnog novčanog toka (FCF) kompanije (u mlrd USD)

Izvor: Disney

Posmatrano po segmentima, Tematski parkovi su zabeležili rast operativnog profita od 31 odsto na 1,76 milijardi dolara. Prihod u ovoj diviziji koja uključuje i proizvode porastao je 13 odsto na 8,16 milijardi, pre svega usled rasta od 55 odsto na međunarodnom tržištu.

Segment Zabava doneo je blagi rast prihoda od dva odsto na 9,5 milijardi dolara, i operativni profit od 236 miliona dolara u odnosu na prošlogodišnji gubitak od 608 miliona dolara. Segment Sportovi ostao je na istoj realizaciji od 3,9 milijardi dolara uz rast operativnog profita od 14 odsto na 981 milion dolara, pre svega usled većih prihoda od pretplate i nižih programskih troškova.

U okviru Zabave, tradicionalne TV mreže (ABC, National Geographic, FX) su nastavile da gube gledaoce i reklamne prihode. Uprava kompanija je saopštila da je spremna da proda ovaj podsegment manjinskom investitoru kako bi ubrzala tranziciju ESPN sportske mreže ka striming servisu. Cilj kompanije je da najkasnije u 2025. godine ovaj kanal bude deo samostalne online ponude.

Gubici u striming podsegmentu, koji uključuje i EPSN+, smanjeni su u kvartalu na 387 miliona dolara, a kompanija očekuje pozitivno poslovanje do kraja tekuće fiskalne godine, „ali napredak neće biti lineran od kvartala do kvartala“.

Broj pretplatnika Disney+ porastao je na preko 150,2 miliona, što je bilo iznad konsenzusa od 147,4 miliona. Ne uzimajući u obzir Hotstar pretplatnike, kvartalni rast je iznosio sedam odsto na 112,6 miliona.

Kompanija očekuje da se u fiskalnoj 2024. godini vrati stvaranju slobodnog novčanog toka (FCF) kao u vremenima pre pandemije. Ovu godinu Disney je završio sa FCF-om od 4,9 milijardi dolara, ali planira da počne isplatu dividende do kraja kalendarske godine nakon što je ukinuta sa izbijanjem pandemije.

Akcije Disney-a u pred-trgovanju beleže rast od 4,3 odsto na 88,1 dolar, što predstavlja neznatan minus od početka godine.

Izvor: Bloomberg, Disney, Momentum