Većina članica indeksne korpe Belex15 i u tekućoj godini raspodeliće deo profita kroz dividende, a zahvaljujući rekordnoj isplati Naftne industrije Srbije (NIIS) biće to zbirno posmatrano najizdašnija raspodela dividendi u domaćoj korporativnoj istoriji.

Kao što je naširoko poznato, NIS će ove godine isplatiti rekordnu dividendu od 143,3 dinara po akciji odnosno ukupno 23,4 milijarde dinara, što je četiri puta više u odnosu na prošlu godinu. Uprkos ovogodišnjoj visokoj dividendi, akcionari su imali veća očekivanja, računajući pre svega na „zlatno doba“ naftnih kompanija koje su listom akcionarima priredile izdašne isplate. Umesto ovoga, država kao najveći manjinski akcionar je putem donacije duplirala dividendu, dok su manjinski akcionari ostali „kratkih rukava“ sa identičnom raspodelom od 25 procenata kao i prethodnih godina. Stoga i ne čudi što su razočarani investitori NIS-ove akcije na preseku za dividendu ostavili na prinosu od oko 17 procenata.

Prijatno iznenađenje akcionarima priredio je Impol Seval (IMPL) koji je odobrio rekordnu dividendu od 871,6 dinara po akciji odnosno ukupno 821,3 miliona dinara. Impol je povećao dividendu za 40 procenata uprkos znatno lošijem poslovanju u drugoj polovini godine, a akcije ove kompanije beležile su na preseku prinos od 13,5 procenata.

Većina kompanija iz indeksne korpe i ove godine akcionarima isplaćuje dividende

Rekordnu dividendu, istina uz skromnije povećanje, dobiće i akcionari Metalca (MTLC) koji će raspodeliti 174 miliona dinara odnosno 90 dinara po akciji. Veću dividendu nego prošle godine dobiće i vlasnici prioritetnih akcija Philip Morris-a (DINNPB), kojima se trguje na Beogradskoj berzi, koji će raspodeliti skoro dve milijarde dinara. Ova kompanija je nastavila višegodišnji trend raspodele celokupne dobiti u dividende.

Oštar pad dividende usled lošijih rezultata poslovanja zabeležilo je Dunav osiguranje (DNOS) koje je akcionarima podelilo 33,9 dinara po akciji odnosno ukupno 514,9 miliona dinara, i to tek nakon intervencije većinskog vlasnika, Republike Srbije, koji je poništio predlog uprave kompanije da se ne deli dividenda. Nižu dividendu dobiće i akcionari Messer Tehnogasa (TGAS) i Jedinstva iz Sevojna (JESV) nakon niže profitabilnosti ovih kompanija u 2022. godini.

Akcionari Telekoma, među kojima je i 4,8 miliona građana, i ove godine dobiće solidnu dividendu od 8,4 dinara po akciji odnosno ukupno 6,7 milijardi dinara. Uprava ovog telekomunikacionog operatera zadržala je prošlogodišnju dividendu uprkos velikom rastu duga kompanije i negativnom slobodnom novčanom toku.