Valjaonica aluminijuma Impol Seval (IMPL) pretrpela je u 2023. godini veliki pad profitabilnosti, pokazuju objavljeni nekonsolidovani finansijski izveštaji kompanije na sajtu APR-a.

Kako je bilo i očekivano nakon trenda u prvih šest meseci prošle godine, kompanija je usled slabije tražnje na globalnom tržištu zabeležila veliki pad realizacije i krajnjeg rezultata u odnosu na rekordnu 2022. godinu.

Ostvarena je proizvodnja od 40.759 tona, što je bilo za 24,2 odsto slabije od plana uprave odnosno 4,5 odsto manje u odnosu na 2022. godinu. U hladno valjanom programu proizvodnja je pala 8,8 odsto na 34.435 tona i bila je za 14,4 odsto manja od plana. Ostvarena je realizacija od 39.409 tona.

Godine rekordnih neto profita su iza Impol Sevala (u milionima RSD)

Finansijski posmatrano, nekonsolidovani poslovni prihod pao je 28,2 odsto na 16,8 milijardi dinara, dok je poslovna dobit kompanije umanjena skoro 85 odsto na 430,5 miliona dinara. Na strani rashoda najviše su povećani troškovi električne energije koji su duplirani na 577,3 miliona dinara.

Neto dobitak kompanije u 2023. godini smanjen je za 88,2 odsto i iznosio je 333,7 miliona dinara, čemu je doprineo i nešto slabiji finansijski rezultat usled većih troškova kamata, kao i odsustvo poreskog kredita u odnosu na prethodnu godinu.

Neto dug kompanije na kraju decembra pao je 44,3 odsto na 710 miliona dinara. Ponderisana kamata na kredite iznosila je 6,12 odsto.

Uprava kompanije je početkom godine dala optimističke naznake za naredni period s obzirom na dobru prodaju u novembru i decembru, te proizvodnju u januaru na nivou plana.

A koliko čelnici kompanije veruju u aktuelnu poslovnu godinu najbolje će se videti po predlogu za ovogodišnju dividendu koji bi trebalo da bude objavljen najkasnije u maju. Prošle godine kompanija je akcionarima isplatila rekordnu dividendu od 821,3 miliona dinara odnosno 871,6 dinara po akciji.

Akcije Impol Sevala u tekućoj godini beleže rast vrednosti od 6,4 odsto, a po poslednjoj ceni od 5.850 dinara tržišna kapitalizacija kompanije iznosi 5,5 milijardi dinara (oko 47 miliona evra).

Izvor: APR, Momentum