Nakon što je nadzorni odbor Dunav osiguranja (DNOS) krajem marta sazvao redovnu skupštinu akcionara za 27. april sa predlogom da se ne podeli dobit iz prošle godine, država je kao najveći pojedinačni akcionar kompanije izrazila neslaganje sa ovom odlukom.

Kako je danas objavljeno putem Beogradske berze, država je kompaniji dostavila predlog da se deo dobiti isplati putem akcionarima, i to polovina dobiti ostvarene po osnovu neživotnog osiguranja u visini od 514,9 miliona dinara.

Tako će, ako skupština izglasa ovu odluku, akcionari koji budu imali taj status na dan 17. aprila dobiti dividendu u bruto iznosu od 33,89 dinara po akciji.

Kao što je od ranije poznato, kompanija je prošle godine ostvarila neto profit od 1,28 milijardi dinara u odnosu na 2,52 milijarde dinara u 2021. godini, a veliki pad profitabilnosti posledica je rasta rashoda po osnovu likvidiranih šteta.

Akcije Dunava zabeležile su veliki pad vrednosti nakon što je najavljeno ukidanje dividende, a ove sedmice su se spuštale na novi višegodišnji minimum od 1.005 dinara.

Izvor: Belex, Momentum