O šansama da naša zemlja emituje obveznice građanima u situaciji kada postoji velika razlika u prinosima između depozita na štednju i obveznice, za agenciju Beta govorio je glavni broker Momentuma Nenad Gujaničić.

Srbija bi, kao Hrvatska, mogla da prodaje državne obveznice građanima kako bi prikupila novac koji joj nedostaje za budžet i to po nižoj kamatnoj stopi, nego što je na međunarodnom tržištu kapitala kada bi htela i kada bi otklonila neke manje prepreke, rekao je Gujaničić. Opširnije