Najveća domaća osiguravajuća kuća, Dunav osiguranje (DNOS), saopštila je da je danas, 5. jula, sprovela isplatu ovogodišnje dividende koju je odobrila skupština akcionara.

Akcionarima je ove godine pripala polovina dobitka po osnovu neživotnog osiguranja u visini od 784,4 miliona dinara odnosno 51,64 dinara po akciji.

Kao dan dividende utvrđen je 15. april tekuće godine.

Inače, kompanija je prošle godine ostvarila nekonsolidovani profit od 1,93 milijarde dinara, što je oko 50 procenata više u odnosu na godinu pre.

Akcije Dunav osiguranja ove sedmice su se ponovo vratile iznad nivoa od 1.000 dinara, a ispod ove granice su se faktički nalazile sve vreme nakon prolaska preseka za dividendu.

Izvor: Dunav, Momentum