Nadzorni odbor Energoprojekt holdinga (ENHL) doneo je odluku da se akcije ove kompanije isključe sa regulisanog tržišta, Prime listinga Beogradske berze, i uključe na kvalitativno niži segment tržišta, Open market.

Nadzorni odbor ove najveće domaće građevinske kompanije pozvao se u obrazloženju odluke na „značajno izmenjenu vlasničku strukturu kompanije i smanjenu raspoloživu količinu akcija za trgovanje od svega 12,57 odsto, te značajno smanjeni obim trgovine i prometa akcija“.

Akcije Energoprojekta bile su na Prime listingu Beogradske berze od jula 2007. godine, neposredno nakon što su dostigle istorijski maksimum u trgovanju od 3.400 dinara.

Ova kompanija dobila je većinskog vlasnika u liku konkurentske firme Napred u julu 2017. godine putem ponude za preuzimanje kojoj je prethodio niz kontroverzi, među kojima i trgovanje između povezanih lica sa budućim većinskim vlasnikom. Ponuda za preuzimanje po ceni od 1.501 dinar po akciji uspešno je sprovedena, u velikoj meri zahvaljujući prećutnoj podršci države koja ima trećinu vlasništva.

Akcije Energoprojekta napuštaju listing Beogradske berze na nivou od 350 dinara što daje tržišnu kapitalizaciju kompanije od svega 3,83 milijarde dinara (32,6 miliona evra).

Izvor: Belex, Momentum